Prawo lotnicze

  • analiza przepisów ustawy o prawie lotniczym oraz aktów wykonawczych, sporządzanie opinii prawnych i pism,
  • doradztwo w sprawach postępowań przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego,
  • przygotowywanie projektów umów o obsługę naziemną statków powietrznych,
  • prowadzenie spraw dotyczących roszczeń pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub opóźnienia lotu,
  • prowadzenie spraw dotyczących roszczeń klientów z tytułu ubezpieczenia statków powietrznych,
  • dochodzenie odszkodowań z tytułu zdarzeń oraz wypadków lotniczych,
  • doradztwo w sprawach bieżącej obsługi spółek prowadzących działalność lotniczą.