Prawo rodzinne i opiekuńcze

  • prowadzenie spraw o alimenty (ustanowienie, podwyższenie, obniżenie alimentów/uchylenie obowiązku alimentacyjnego),
  • prowadzenie spraw o rozwód i separacje,
  • prowadzenie spraw o ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej, kontakty,
  • prowadzenie spraw o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
  • prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego małżonków.