Masz zasądzone alimenty na rzecz dziecka i zastanawiasz się nad złożeniem pozwu o ich podwyższenie, a może nie masz jeszcze uregulowanej kwestii alimentów na rzecz dziecka i chcesz zwrócić się do sądu z takim pozwem, ale nie wiesz z jakimi będzie się to wiązało kosztami? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Art. 96 ust. 1 pkt 2 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
  • Powyższe oznacza, że opłata od pozwu nie jest wymagana, a postępowanie prowadzone jest bez obowiązku ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Jeśli zatem zdecydujesz się sam wystąpić z powództwem o podwyższenie obowiązku alimentacyjnego na dziecko wówczas nie poniesiesz absolutnie żadnych kosztów, zaś jeśli zdecydujesz się na pomoc profesjonalnego pełnomocnika, będziesz zobowiązany jedynie do poniesienia kosztów umówionego z pełnomocnikiem wynagrodzenia. Pamiętaj jednak, że w takiej sytuacji zawsze możesz wnosić o zwrot kosztów zastępstwa procesowego przed sądem od osoby zobowiązanej do alimentów.
  • Czy art. 96 ust. 1 pkt 2 uksc. odnosi się tylko i wyłącznie do sytuacji występowania z powództwem o podwyższenie alimentów i postępowania przez sądem I instancji czy także do postępowania apelacyjnego oraz czy dotyczy tylko sytuacji wnoszenia apelacji od wyroku zasądzającego obowiązek alimentacyjny czy odnosi się także do wyroku „rozwodowego”, w którym zawarte jest postanowienie rozstrzygające o kosztach utrzymania i wychowania małoletniego dziecka.

Kwestię tę przesądził Sąd Najwyższy Izba Cywilna w uchwale z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie o sygnaturze III CZP 43/07 wskazując, następująco:

Nie ma obowiązku uiszczenia opłaty od apelacji małżonek, który zaskarża wyrok orzekający rozwód jedynie w części rozstrzygającej o kosztach utrzymania i wychowania małoletniego dziecka, domagając się podwyższenia zasądzonej kwoty

art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.
  • Powyższe oznacza, że strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych jest zwolniona z opłaty od pozwu, jak również z opłaty od apelacji. Ponadto, z opłaty sądowej zwolniony jest także małżonek, który zaskarża wyrok orzekający rozwód jedynie w części rozstrzygającej o kosztach utrzymania i wychowania małoletniego dziecka, domagając się podwyższenia zasądzonej kwoty.

Zdjęcie Luana Azevedo, Unsplash.

Similar Posts