Prawo cywilne

  • analiza i sporządzanie projektów umów (jak również reprezentowanie klientów w dochodzeniu roszczeń wynikłych z zawartych umów),
  • prowadzenie spraw o zapłatę, reprezentowanie klientów przed e-sądem (EPUAP), udział w postępowaniach egzekucyjnych,
  • reprezentowanie klientów w sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie,
  • kompleksowe prowadzenie spraw ubezpieczeniowych, obejmujące reprezentację w sporach z towarzystwami ubezpieczeń już na etapie postępowania likwidacyjnego,
  • doradztwo i reprezentacja klientów w zakresie spraw dotyczących kredytów (w tym kredytów hipotecznych, kredytów frankowych),
  • pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa spadkowego, w zakresie nabycia spadku, wydziedziczenia, zachowku.