Prawo gospodarcze i handlowe

  • reprezentacja klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych przed sądami i organami administracji publicznej,
  • sporządzanie, opracowywanie i opiniowanie umów gospodarczych, statutów, regulaminów, uchwał i innych dokumentów w zakresie prawa spółek,
  • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych,
  • przeprowadzanie rozmów ugodowych, mediacji i negocjacji handlowych,
  • pomoc prawna oraz reprezentowanie klientów w zakładaniu, przekształcaniu oraz likwidacji spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń,
  • pełnienie dyżurów w spółkach w celu bieżącego doradztwa prawnego,
  • przygotowanie dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego i urzędów,
  • dochodzenie należności Klienta od jego dłużników w ramach postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego,
  • kompleksowa obsługa spółek w ramach podjętej stałej współpracy.